Bài viết

Thiết kế kiến ​​trúc iOS: Động lực Hãy để tiếp cận chủ đề tạo kiến ​​trúc riêng trong loạt bài viết này.
Đăng trên 19-12-2019
Đưa hoạt động tương tác vi mô & giao diện người dùng vào cuộc sống thông qua sự hợp tác của nhà thiết kế Chúng tôi có thể tạo ra trải nghiệm thú vị cho người dùng thông qua tương tác vi mô và hoạt hì...
Đăng trên 16-12-2019
Hướng dẫn cuối cùng cho các nhà phát triển di động, những người muốn thiết kế Phần 1: Tư duy thiết kế
Đăng trên 14-12-2019
Mẫu thiết kế VIPER trong Swift cho Phát triển ứng dụng iOS. Tất cả mọi thứ có một khởi đầu, đều có một kết thúc -Gautama Buddha. Nguồn hình ảnh: Ảnh chụp màn hình lấy từ bộ phim Phim The Matrix Revolu...
Đăng trên 11-12-2019
nguồn: màn trập Vâng, thiết kế lại (Phần 2) Cách tiếp cận thiết kế lại trong thế giới di động
Đăng trên 07-12-2019
Cách tôi làm Nhà phát triển UX tại Google Giải thích thông qua một nghiên cứu người dùng về Flutter
Đăng trên 03-12-2019